Home
[./over_onspag.html]
Over ons
[./lopende_projectenpag.html]
Lopende projecten
[./contactpag.html]
Contact
D&C Consult, adviesbureau voor integrale beheersing van innovatieve bouwprojecten.
[./referentiespag.html]
Referenties
D&C Consult voert elk type project uit voor publieke en private opdrachtgevers vanaf de definitiefase tot de exploitatiefase. D&C Consult is gespecialiseerd in de integrale benadering van multidisciplinaire projecten, waarbij sprake is van combinaties van gebiedsontwikkeling, civiele techniek, bouwkunde, werktuigbouw en installatietechniek. Inhoudelijke kennis van zaken en een robuuste procesgang zijn kernkwaliteiten, die wij voor elk project met grote gedrevenheid inzetten. D&C Consult heeft aantoonbare kennis en ervaring met succesvol gerealiseerde projecten op het gebied van: - Weginfrastructuur; - Waterwegen; - Sluizen; - Waterkeringen; - Gebiedsontwikkeling met combinaties van stedelijke vernieuwing, woningbouw, winkelcentra, parkeergarages, bedrijventerreinen en recreatieve voorzieningen. - Utiliteitsbouw; - Havens, kaden en jachthavens; - Industrie. D&C Consult past bij voorkeur innovatieve contractvormen toe, waarbij de kennis en het innovatievermogen van de markt in elke fase optimaal wordt benut, zoals E&C, D&C, DBM, DBFM en Turn key. D&C Consult heeft de kennis en ervaring in huis voor alle aanbestedingsprocedures, inclusief de Concurrentiegerichte dialoog. D&C Consult past kennisinstrumenten toe die de innovatieve projectaanpak ondersteunen, zoals: - Systems Engineering - Systeemgerichte contractbeheersing - Integraal projectmanagement - Kwaliteitsborging - Model-overeenkomsten voor innovatieve bouwcontractvormen
[Web Creator] [LMSOFT]